Karriärberättelser

Sibbo kommun är en så bra arbetsplats att det till och med lönar sig att komma hit på jobb från grannkommunerna.

Suvi Halonen som är lärare inom småbarnspedagogik berättar om sitt arbete i Daghemmet Lillhjärtat.

I Sibbo utgör hela kommunen ett projekt som alla jobbar för i sina respektive roller. Samarbetet över enhetsgränserna breddar det egna synfältet och kunnandet på ett mycket bra sätt.

Gatuchef Simo Kesti

Arbetsgivaren stöjder oss på ett omfattande sätt: vi har bra arbetsredskap, tillräckligt många kolleger och möjlighet att utveckla det egna arbetet. På ett sätt känns hela stämningen här annorlunda. Vi får saker gjorda, och de anställda får ett verkligt stöd i sitt arbete.

Sjukskötare Pia Laajanaho