Kävely ja pyöräily

Sipoon kunta on sitoutunut edistämään kävelyä ja pyöräilyä osana seudullista yhteistyötä. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan ympäristöhyötyjä, kansanterveyden paranemista sekä toimivaa liikennejärjestelmää. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Sipoo on osa valtakunnallista pyöräilykuntien verkostoa. Pyöräilykuntien verkoston toiminnasta löydät lisätietoa poljin.fi -sivustolta.