Lokalservicechefen Juha Pohjonen

Chef i Lokalitetsförvaltning

Kontaktuppgifter

Telefon

juha.pohjonen@sipoo.fi

+358 401914517

Webbsida