Rakennuttaminen

Toimitilojen rakennuttaminen vastaa kunnan uudisrakennusten rakennushankkeista hankesuunnitteluvaiheesta rakennuksen valmistumiseen saakka. Lisäksi rakennuttaminen vastaa rakennusten laaja-alaisista peruskorjauksista, muutoshankkeista ja muista investointihankkeista sekä niiden projektinjohdosta. Rakennuttamisen asiantuntijat voivat myös osallistua asiantuntijoina muihin kunnan rakennusprojekteihin. Rakennuttaminen tekee tiivistä yhteistyötä rakennushankkeissa Toimitilojen talotekniikan ja teknisen isännöinnin kanssa liittyen teknisiin järjestelmiin ja turvatekniikkaan.

Toimitilojen rakennuttaminen ei hoida yksityishenkilöiden rakennusprojekteja. Näihin asioihin voit pyytää apua esim. rakennusalan konsulteilta tai rakennuslupiin liittyen kunnan rakennusvalvonnasta.