Projekten inom institutet

Projekten som finansieras av Utbildningsstyrelsen:

 • Identifierande och erkännande av kunnandeKompetensbaserad inlärning, dvs. identifiering och erkännande av kunnande  är en ny uppgift för fria bildningen. Sibbo institut har tillsammans med Borgå medborgarinstitut  fått projektmedel av Utbildningsstyrelsen för att utveckla detta. Projektet pågår till slutet av år 2022.
  Inom ramen för projektet kommer vi att föra kompetensbaserade kursbeskrivningar till tjänsten-eGrunder och godkända prestationer till informationsresursen KOSKI.
  Inom ramen för projektet kommer vi att utbilda våra timlärare i hur man formulerar kompetensbaserade kursbeskrivningar samt hur kurserna utvärderas.
  Vi kommer även att samarbeta med läroinrättningar inom yrkesutbildningen och gymnasierna. Lyssna på Institutpodden:

 • Arbetslivsutbildning på båda språken
  Läs mera på Institutblogg:

 • Kommunikation och marknadsföring
 • Digidags 3 på båda språken
 • Integrationsutbildningen