Institutblogg: Tankar av arbetslotsen

Solen värmer, ute grönskar det och blommorna doftar. Nu är sommaren här.

Som arbetslots har jag under detta läsår fått följa med våra studerandes studier på arbetslivskurserna. Jag har fått stöda, handleda och uppmuntra studerandena under studietiden och samtidigt följa med deras tillväxt som personer under resans gång.

För undervisningen ansvarade lärarna Tarja Ekholm och Hanna Fridolfsson. Jag har däremot ansvar för deras handledning, att stöda dem, planeringen och uppföljningen av inlärning i arbete-perioderna samt deras uppföljningsplaner tillsammans i samarbete med andra enheter inom kommunen.

Under läsåret var studerandena 4 veckor på hösten och 4 veckor på våren och bekantade sig med arbetslivet. Arbetsplatserna valdes på basen av studerandes önskemål och utgående från vad dom vill av framtiden. Som platser var tex: restaurang-, städ-, kultur- och vårdbranschen.

Studerandena var väldigt ivriga och motiverade att komma ut och bekanta sig med arbetslivet. Som arbetslots är jag väldigt stolt över att det gick väldigt bra för dom, och att många hittade sin egen bransch.

Arbetslivskurserna ordnades nu för andra året på Sibbo institut och för andra året i rad gjorde vi väldigt bra resultat. Flera har kommit ut i arbetslivdet och flera har fortsatt vidare till studierna i andra skolor. Som arbetslots är jag förutom att vara stolt över studerandena, även stolt över att vara på institutet och hjälpa andra komma vidare i livet. Detta är verkligen en av arbetets starka sidor: att tillsammans med underbara kollegor göra det jobb man älskar.

I höst börjar arbetslivskurserna igen, men tills dess njuter vi en stund av sommaren. Låt oss spendera tid i naturen med familj, släktingar och vänner. Ibland kan vi bara lyfta benen upp och ta det lugnt. Jag tänker åtminstone läsa en stor hög med böcker.

Ha en solig sommar!

Arbetslots Terese Pousar

Senast uppdaterad 21.06.2022