Stärkande av grundläggande färdigheter och arbetslivutbildning hos vuxna vars integrationstid överskridit

Under projektet utarbetar vi en modell med vilken vi kan få ett fungerande samarbete med arbetslivet genom att stärka invandrares möjligheter att komma in i arbetslivet och/eller vidare yrkesutbildning. Målet är att stärka deltagarnas språkfärdigheter (finska eller svenska) som de behöver i arbetslivet, digitala färdigheter samt hitta sina egna styrkor. Projektet är två-årigt under perioden 1.8.2023 – 31.5.2025. Projektet finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

Undervisningsspråket är finska.

Anmälning:Työnhaun perustaitoja 1, kevät – Sipoon opisto – Sibbo institut (opistopalvelut.fi)