Institutblogg: Arbetslivsutbildningen 2021 – 2022

I september 2021 fortsatte Arbetslivsutbildningen vid Sibbo institut. Målet med kursen är att sysselsätta långtidsarbetslösa och permitterade sibbobor. Projektet kan genomföras med hjälp av understöd från Utbildningsstyrelsen. Två lärare, en för den finskspråkiga gruppen och en för den svenskspråkiga har hösten 2020 anställts för utbildningen samt en arbetshandledare. Arbetshandledarens uppgift är att fungera som en länk för samarbetet med kommunens sysselsättningstjänster samt ha hand om allt som berör studerandes inlärning i arbete.

Kursens upplägg är undervisning och studier fyra dagar i veckan i institutets utrymmen. Ämnesområden som behandlas är it- och mediakunskap, arbetslivsfärdigheter, samhällsfrågor och arbetslivets spelregler, förbättra läs-och skrivfärdigheter, sociala färdigheter och social kompetens. Under läsåret har även en stor del av undervisningen vikts till att förbättra studerandes svenska kunskaper.

Kursens längd är 10 veckor närundervisning och fyra veckor inlärning i arbete under höstterminen och efter jullovet upprepas samma tidsupplägg. Som lärare är det trevligt och belönande att följa studerandes lärprocess samt hur deras självkänsla växer via sina egna lyckanden. Inlärning i arbete har en viktig roll under arbetslivsutbildningen och det var en stor utmaning att ordna praktikplatser mitt i pandemin. Institutets arbetshandledare gjorde stort arbete med att hitta platser till alla och hen lyckades med sin uppgift mer än väl.

Coronaläget har varierat från och till men vi har ändå kunnat ordna närundervisning samt skickat i väg studerande på sin inlärning i arbete. Det här är viktigt och bra för studerande som långa tider varit arbetslösa. De behöver komma ur hemmet och få bibehålla de nya vardagsrutinerna. Det är ett av målen i kursen att arbeta in nya sunda rutiner.

Vårterminen startade med samma sammansättning av studerande och lärare som när höstterminen avslutades. På våren fick vi njuta av resultaten efter höstens och vårterminens arbete. En del studerande fick plats på arbetsprövning och några lyckades få jobb via vår kurs. En handfull fortsatte att studera vidare. Från svenskspråkiga kursen är 100% sysselsatta medan motsvarande siffra från finskspråkiga kursen är 65%. Vi lärare är glada och tacksamma över det fina resultatet efter ett läsår. Vi önskar alla massor av lycka och välgång i livet!

Nu hösten 2022 fortsätter kurserna igen och vi önskar alla nya studerande välkomna till Sibbo institut. Det finns ännu platser kvar på båda arbetslivsutbildningar.

”If you believe it you´ll receive it” hälsar Hanna Fridolfsson, lärare för Arbetslivsutbildningen

Senast uppdaterad 21.06.2022