Vattenförsörjningsingenjör Maiju Idman

  • planerandet och byggandet av nytt nätverk

Kontaktuppgifter

E-postadress

maiju.idman@sibbo.fi

Telefon

+358 406315545