Sysselsättningskoordinator Johanna Ainasoja

Koordination av sysselsättningstjänsternas verksamhet. Främjande och planering av sysselsättning. Stödjande i frågor angående arbetssökanden och arbetsgivare. Koordination av sommarjobbssedlar, sommarjobb och sysselsättningsskyldighet. TYP-arbete samt nätverkssamarbete.

Kontaktuppgifter