Rosk’n Rolls webbplats

Rosk’n Roll-avfallshanteringsbolagets webbplats. Via webbplatsen kan du få mångsidig information om avfallshanteringsbolagets verksamhet, använda e-tjänsten och söka information om till exempel återvinning och behandling av avfall.