Mina e-tjänster för personkunder

Logga in med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat som du får av din telefonoperatör eller med ditt elektroniska identitetskort. I tjänsten

  • Inleder du din jobbsökning och kan kontrollerar att din jobbsökning är i kraft
  • Anmäler du dig som arbetslös arbetssökande
  • Svarar på frågor för att bedöma ditt servicebehov
  • Utarbetar en sysselsättningsplan i samarbete med arbets- och näringsbyrån och informerar om att planen fullföljs
  • Kan du kontrollera om du har halvfärdiga ärenden och uppgifter. Utför givna uppgifter inom utsatt tid.
  • Meddelar du om det sker förändringar i din jobbsökning: du blir arbetslös, du blir permitterad, du får förkortad arbetsvecka, du börjar arbeta eller studera, du inleder moderskapsledighet eller annan familjeledighet, du startar företagsverksamhet, du ska börja fullgöra beväringstjänst/civiltjänst eller du reser till annat EU-/EES-land eller Schweiz för att söka arbete, du blir sjukledig eller börjar avtjäna frihetsstraff.
  • Håller du dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Betjäningstider