Leppätien koulu

  • Leppätien koulu tarjoaa ruotsinkielistä kielikylpyä luokille 1–6 Nikkilässä ja vuosiluokille 1–4 Söderkullassa.
  • Kielikylpypolkuun pääsy edellyttää vähintään kielikylpyesikoulun käymistä tai vastaavan kielitaidon hallitsemista.
  • Sipoossa kielikylpyopetusta voi saada Sipoossa asuvat lapset.
  • Sipoo tarjoaa kielikylpyesiopetusta Söderkullassa Miilin kampuksessa sekä Nikkilässä Leppätien koulussa.
  • Oppilasmäärä noin 150
  • Liikuntasali (280 neliömetriä), joka on varattavissa kuntalaisille ja yhdistyksille.

Leppätien koulussa on käytössä ruotsin kielen varhainen täydellinen kielikylpyopetus, joka tarkoittaa että lapsi aloittaa kielikylvyn varhaiskasvatuksessa kokonaan ruotsinkielellä. Äidinkielen osuus opetuksesta kasvaa peruskoulun aikana niin, että yläkoululla opetuskielet jakautuvat tasan.

Ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline. Opiskelemme aihekokonaisuuksissa ja jokaiselle vuosiluokalle on omat kielelliset tavoitteet kohdekielessä sekä äidinkielessä. Kannustamme oppilaita aktiiviseen kohdekielenkäyttöön, jotta tavoite toiminnallisesta kielitaidosta toteutuisi.

Sipoo tarjoaa kielikylpyesiopetusta Metsärinteen päiväkodissa Västerskogissa sekä Leppätien koulussa Nikkilässä. Kielikylpykouluun pääsy edellyttää vähintään kielikylpy-esikoulun käymistä tai vastaavan kielitaidon hallitsemista.

Kielikylpypolku jatkuu Nikkilässä luokilla 7–9 Sipoonjoen yhtenäiskoulussa yhteistyössä Kungsvägens skolanin kanssa.

Koulussamme tarjotaan toiminnallisia opetusmenetelmiä ja liikutaan paljon. Toimintakulttuuri pohjautuu oppilaiden osallistamiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen. Koulun lähettyvillä on hyvät liikuntamahdollisuudet ja koulupiha muodostaa puistoalueen kanssa turvallisen ja leikkiin kutsuvan, monipuolisen ympäristön.


Sipoon kunnan kaikissa koulussa on käytössä monipuolisia työtapoja ja opetusvälineitä. Koulussa lasta kannustetaan ilmaisemaan itseään myönteisellä tavalla ja ottamaan vastuuta itsestään sekä ympäristöstään. Koulut ovat mukana kotimaisissa ja ulkomaisissa kehittämisprojekteissa. Sipoon kunnan kaikissa kouluissa arvostetaan työrauhaa, innovatiivisuutta, kiireettömyyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Näiden arvojen eteen tehdään joka päivä töitä yhdessä lasten ja koko muun henkilökunnan kanssa. Kouluissa on käytössä Kiva-koulu kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.

Lapset koulussa.

Tyttö koulussa

Kaksi lasta pöydän ääressä. Toinen kirjoittaa jotain ja toinen osoittaa paperia sormella. Taustalla seinällä näkyy opetusmateriaaleja ruotsiksi.

Yhteystiedot

Sähköposti

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Puhelin

Karri Hypen, rehtori

+358 405324803

Sari Johansson, koulusihteeri

+358 503502691

Aamu- ja iltapäivätoiminta

+358 504651367

Verkkosivu

Käyntitiedot

Söderkullan koulutie 7, 01150 Söderkulla

Katajatie 12, 04130 Sipoo


Lataa kirja tästä


Leppätien koulun arvot:

Leppätien koulun arvopohja on yhdessä luotu toimintaa ohjaava kokonaisuus. Arvot toimivat kasvatuksen ja opetustyön perustana.

Leppätien koulun arvopohja on yhdessä luotu toimintaa ohjaava kokonaisuus. Arvot toimivat kasvatuksen ja opetustyön perustana. Työyhteisömme keskeiset arvot ovat laadukas ja sisukas työskentely, pedagogisen rakkauden ja oppimisen ilon tärkeys toiminnassa sekä joukkuehengen merkitys viihtyvyyteen. Näitä arvoja haluamme myös välittää meidän oppilaille.