Ansök om en förrättning

Ansök om lantmäteriförrättning om du vill

  • avstycka en fastighet som du äger i flera fastigheter (styckning)
  • dela din fastighet (klyvning)
  • lösa in tillandning, en del av en tomt eller ett allmänt område (inlösning)
  • reda ut var en fastighetsgräns finns (rågång)
  • ha en vägrätt till din fastighet (enskild vägförrättning)
  • registrera ett servitut som baserar sig på avtal på annans mark, exempelvis en brunn (servitutsförrättning)

Vid en lantmäteriförrättning utförs terrängmätningar i allmänhet när marken inte är frusen. Om du ansöker om lantmäteriförrättning på vintern är det i allmänhet möjligt att inleda terrängarbetena följande vår.