Planer som har avbrutits

På denna sida finns info om planer som har avbrutits.

Detaljplaner:

MY 2 Detaljplaneändring för Myraskilen

B 16 Rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören
– Högsta förvaltningsdomstolen har 20.11.2020 upphävt detaljplaneändringen för Rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören

Generalplaner:

G19 Den gemensamma generalplanen för Östersundom :
– Högsta förvaltningsdomstolen förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom den 10 maj 2021.

G18 Delgeneralplan för Eriksnäs samt 
G22 Delgeneralplan för Sibbesborg kommer att förverkligas som planstomme KR4
– Utifrån de ändrade utvecklingsmålen och utgångsuppgifterna har kommunen beslutat att sammanställa en översiktlig utvecklingsplan för markanvändningen i Eriksnäs och Sibbesborg tillsammans med den övriga översiktliga utvecklingsplanen för markanvändningen i Söderkullaområdet som en granskning i form av en planstomme i stället för en delgeneralplan med rättsverkningar.