Planer som har avbrutits

På denna sida samlar vi ihop planer som vi har beslutat att avbryta.

Detaljplaner:

MY 2 Detaljplaneändring för Myraskilen

Generalplaner:

G19 Den gemensamma generalplanen för Östersundom :
– Högsta förvaltningsdomstolen förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom den 10 maj 2021.

G18 Delgeneralplan för Eriksnäs samt 
G22 Delgeneralplan för Sibbesborg kommer att förverkligas som planstomme KR4
– Utifrån de ändrade utvecklingsmålen och utgångsuppgifterna har kommunen beslutat att sammanställa en översiktlig utvecklingsplan för markanvändningen i Eriksnäs och Sibbesborg tillsammans med den övriga översiktliga utvecklingsplanen för markanvändningen i Söderkullaområdet som en granskning i form av en planstomme i stället för en delgeneralplan med rättsverkningar.