KR3 Planstomme för Nickby

Planstomme

Planstommen är en riktgivande plan som är mer översiktlig än en detaljplan men mer detaljerad än en generalplan och saknar rättsverkningar. Den fungerar som utgångspunkt för de detaljplaner och detaljplaneändringar som ska utarbetas i området. I arbetet med planstommen granskas Nickby som en helhet och preciseras och konkretiseras de strategiska riktlinjer som presenterats i utvecklingsbilden för Nickby. I planstommen granskas möjligheterna att kompletteringsbygga centrumområdet, placeringen av de nya bostadsområdena som stöder sig på stationsnejden och markanvändningspotentialen. I planstommen presenteras också de grundläggande principerna för trafiknätet samt nätverket av grönområden i Nickby på ett allmänt plan.

Kontaktuppgifter

planläggningsarkitekt Dennis Söderholm
tfn. 040 141 7043

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Planförslag

En planstomme är inte en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen. Förslaget till planstomme är framlagt under tiden 15.1–15.2.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.

Växelverkan kommer att ordnas på ett sätt som är möjligt under de rådande undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset. Eventuella åsikter om planen ska lämnas in skriftligt senast 15.2.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Det är också möjligt att lämna in åsikter elektroniskt via en kartenkät och tjänsten dinåsikt.fi (länkarna hittas nedan). Planematerialet presenteras på ett webbinarium 3.2.2021 kl. 17 (gemensam presentation för planerna KR3 och NG8). Instruktioner för webbinariet och anslutningslänken hittar du längre ner på denna sida.

Vi rekommenderar användningen av de olika responskanalerna på följande sätt: Allmän repons lönar det sig i första hand att lämna in via kartenkäten och tjänsten Dinåsikt.fi, där man också kan ställa frågor. Ifall du inte vill att din respons är synlig för andra (t.ex. om den innehåller personuppgifter) kan respons också lämnas in direkt till planläggaren (frågor) och till Sibbo kommuns registratur (åsikter).

Inlämnad respons om planförslaget

10.6.2021
Den respons som lämnades in under planförslagets påseende (15.1–15.2.2021) har analyserats och sammanställts till en rapport. Rapporten är ett sammandrag över responsen som inlämnats via alla de olika responskanalerna: kartenkäten, dinåsikt-diskussionen och kommunens registratur. Till rapporten hör också en kartbilaga (på finska). Planläggarens genmäle till responsen ges senare, men i detta skede har en sammanställning över vanligt förekommande frågor och svar gjorts för detaljplan NG8, vilka delvis också gäller planstommen för Nickby. Du hittar frågorna och svaren längre ner på webbsidan för detaljplan NG8.

Nyhetsartikel om planförslaget

16.12.2020

Utvecklingen i Nickby på 2020-talet har utstakats – planstommen och detaljplanen för Nickby gård läggs fram offentligt

Planmaterial

Kungörelse om framläggande 15.1.2021 (pdf)
Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (på finska):
Bilaga 1 Historiakatsaus Nikkilän kehittämisen suunnittelutaustoista (pdf)
Bilaga 2 Vuorovaikutusvaihe 2017; Kehittämistarpeet ja -tavoitteet (pdf)
Bilaga 3 Nikkilän rakennusperintöselvitys (pdf)
Bilaga 4A Nikkilän maisema-analyysi ja maisemahistoriallinen selvitys (pdf)
Bilaga 4B Nikkilän viheralueverkostosuunnitelma (pdf)
Bilaga 5 Liikenneverkkovaihtoehtojen vaikutusten arviointi (pdf)

Webbinarium 3.2.2021: Planerna för Nickby planstomme och Nickby gårds centrums detaljplan

Välkommen att höra om och diskutera planstommen för Nickby (plan KR3) och detaljplaneutkastet för Nickby gårds centrum (plan NG8) onsdagen 3.2.2021 kl. 17:00–ca 18:30. Under webbinariet berättar vi hur det är tänkt att utveckla Nickby som en helhet och hur planutkastet för Nickby gårds centrum ser ut. Dessutom berättar vi om trafik och rekreationsområden.

Anslut här till webbinariet 3.2.2021 fr.o.m. kl. 16:45 (länken öppnar Microsoft Teams Live-händelse).

Du behöver inte installera Teams-appen för att delta i webbinariet. Då du öppnar länken kan du välja om du vill öppna Teams-appen eller följa med webbinariet i webbläsaren.

Webbinariet spelas in och kan ses på den här webbsidan under två veckor (till 17.2.2021).

Hur fungerar webbinariet?

Du kan vara med hela tiden eller ansluta mitt i Live-händelsen. I webbinariet presenterar planerarna olika teman om utvecklingen av Nickby. Efter presentationerna har vi reserverat tid för att svara på era frågor.

Du kan ställa frågor och diskutera kvällens teman på Live-händelsens diskussionsvägg anonymt eller med ditt namn. Ifall du redan nu har en fråga om planerna, skicka den till oss senast 1.2.2021 via den här länken.

Webbinariet går främst på finska, men texterna i kvällens presentationer är både på finska och svenska. På diskussionsväggen kan du ställa frågor på finska, svenska eller engelska.

Så här ansluter du till webbinariet

Anslut genom att klicka på anslutningslänken (ovan). Du behöver inte nya appar för webbinariet, utan du kan delta via webbläsaren / internet. Microsoft Teams Live-händelse fungerar i följande webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge. Du behöver också en internetanslutning. Det är enklast att delta via datorn, eftersom bilderna då syns i stort format och användningen av diskussionsväggen är enklare. Du kan också delta via en smartmobil, men då måste du på förhand ladda ner Teams-appen från mobiltelefonens appbutik.

Ifall det är nytt för dig att ansluta till och skicka frågor i Microsoft Teams Live-händelse kan du på förhand bekanta dig med en finsk instruktionsvideo på Youtube, Näin liityt Teams-livetapahtumaan.

Ifall du använder Microsoft Teams ofta kan systemet utgå från att du vill ansluta till webbinariet med ditt Teams-jobbkonto. Ifall du inte vill ansluta på detta sätt måste du först logga ut eller byta konto innan du ansluter till Live-händelsen.

Vad gör jag om jag inte kan ansluta till webbinariet?

Försök att ansluta på nytt. Ifall du ändå inte av tekniska orsaker lyckas ansluta och delta i webbinariet kan du se en inspelning av webbinariet som publiceras på denna webbsida efter webbinariet.

Ifall du kopplas bort från webbinariet kommer du tillbaka via anslutningslänken.