T 7 B Sibbovikens skola och södra Hassellunden

Ändring av detaljplan

Syftet med detta planarbete T 7B är att göra det möjligt att utveckla Sibbovikens skolcentrum och idrottsparken utifrån det segrande tävlingsarbetet i en arkitekturtävling som genomfördes år 2016.
På samma gång ändras en del av landsväg 170, Nya Borgåvägen till gata.