NG 6 Y-tomterna vid Nickby gård

Ändring av detaljplan

Tre obebyggda tomter för allmänna byggnader ändrades till småhustomter. Tomterna finns på Nickby gårds område på adresserna Bybergsvägen 24 (kvarter 1426) och 16 (kvarter 1420) samt Loftvägen 12 (kvarter 1414 tomt 6).