N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 (Ullala)

Ändring av detaljplan

Målet med ändringen av detaljplanen är att effektivisera byggandet av kvarter 2028 i Nickby centrum med iakttagande av metoder som lämpar sig för tätortsbilden.

Planändringen skapar förutsättningar för att bygga det flervåningshus som inte har genomförts i kvarteret söder om Nickbyvägen och öster om Storkärrsvägen. Även parkeringsarrangemangen ses över för att motsvara den nya situationen.

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 7.8.2014.

Kungörelse 7.8.2014  (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har godkänt detaljplaneändringen vid sitt möte 9.6.2014 § 55

Protokollsutdrag (pdf)

Kungörelse 19.6.2014 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)