N 53 Korttelin 2028 (Ullala) asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa Nikkilän keskustassa sijaitsevan korttelin 2028 rakentamista taajamakuvallisesti soveltuvin keinoin.

Kaavamuutoksella luodaan edellytyksiä Nikkiläntien eteläpuolella ja Suursuontien itäpuolella olevan korttelin toteutumatta jääneen kerrostalon rakentamiselle. Myös pysäköintijärjestelyjä kehitetään uutta kokonaistilannetta vastaaviksi.

Lainvoima

Asemakaavamuutos tuli voimaan 7.8.2014.

Kuulutus 7.8.2014 (pdf)

Hyväksyminen

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 9.6.2014 (55§)
Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus 19.6.2014 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)