L 3 Lönnbacka företagspark

Ändring av detaljplan

Detaljplaneändringen omfattar området mellan järnvägen och Lönnbacka som i den fastställda detaljplanen reserverats för trädgårdsodling och växthus i Mårtensby tätort.

Detaljplaneändringen omfattar kvarter 4008 och MP-kvarteren med anslutande gatu och rekreationsområden.
Det huvudsakliga målet med detaljplaneändringen är att modernisera planläget, möjliggöra byggande för produktions- och industriella behov samt förbättra trafiknätets och rekreationsområdenas läge. Detaljplaneändringen upphäver detaljplanen (f.d. byggnadsplanen) som tidigare har utarbetats och fastställts för området.

Kungörelse (pdf)
Detaljplaneändring, karta, detaljplanebeteckningar och -bestämmelser (pdf)
Detaljplaneändring, beskrivning (pdf)