L 3 Vaahteramäen yrityspuisto

Asemakaavan muutos

Rautatien ja Vaahteramäen välinen, voimassaolevan asemakaavan puutarha- ja kasvihuonealueiden ja kasvitarharakennusten ja näihin liittyvien viheralueiden sekä katualueiden asemakaavan muutos Martinkylässä.

Muutosalue käsittää korttelin 4008 ja tämän viereisen MP-korttelin ja niihin liittyviä puisto- ja katualueet. Asemakaavan muutoksen perustavoite on nykyaikaistaa kaavatilanne, saattaa se vastaamaan tuotantoalueen tarpeita ja saada se rakentumaan, parantaa alueen tieverkostoa sekä tutkia viher- ja vapaa-alueiden tarve ja sijoitus. Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle 11.8.2005 vahvistetun asemakaavan muutoksen.
Kuulutus, pdf 
Asemakaavamuutoskartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset, pdf
Asemakaavamuutos, selostus pdf