BOX 1 Box hantverkarcentrum

Detaljplan

Målet med detaljplanen är att utveckla ett modernt bycentrum för hantverkare och kreativa
branscher. Bycentret ska anknytas till de tjänster som för närvarande tillhandahålls av gästgiveriet.

 

Lagakraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 14.8.2014.

BOX1_Kungörelse 14.8.2014 (pdf)

Godkännande

Kommunfullmäktige har godkänt planen Box1 5.5.2014 § 43

BOX1 Kungörelse 22.5.2014

BOX 1 Detaljplanekarta (pdf)

BOX 1 Beskrivning (pdf)

BOX 1 Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)