BOX 1 Boxin käsityöläiskeskus

Asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kehittää alueelle moderni käsityöläisten ja luovien alojen kyläkeskus,
joka yhdistyy nykyisen kestikievarin palveluihin.

Asemakaavamuutos tuli voimaan 14.8.2014.

BOX1_Kuulutus 14.8.2014  (pdf)

Valtuusto on päätöksellään 5.5.2014 (43 §) hyväksynyt Boxin käsityöläiskeskuksen asemakaavan (kaava BOX 1).

BOX1 Kuulutus 22.5.2014

BOX 1 Asemakaavakartta (pdf)
BOX 1 Selostus (pdf)

BOX 1 Asemakaavan seurantalomake (pdf)