B 17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområdena)

Detaljplan

I enlighet med planläggningsprogrammet 2016-2019 har planarbetet på Majvik Gård påbörjats år 2016. Planeringsområdet ligger i södra Sibbo. Det är synnerligen viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för det byggande som krävs för utvecklandet av den mångsidiga näringsverksamhet som planeras i samband med Majvik gården.

Laga kraft

Detaljplanen för Majvik 1 (jordbruksområden) träder i kraft genom denna kungörelse:

Kungörelse 10.2.2022, pdf

Förnyat godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021 § 148 godkänt på nytt den korrigerade detaljplanen för Majvik 1 (jordbruksområden) efter NTM-centralens begäran om justering.

Kungörelse, pdf
Mötesärende ur kommunfullmäktiges protokoll, pdf

NTM-centralens begäran om justering, pdf på finska

Plankarta, pdf
Planbeskrivning, pdf
Planbeskrivningens bilagor, pdf
Bakgrundsmaterial, pdf
Program för deltagande och bedömning, pdf
Utredning av markanvändning, pdf på finska
Planläggningens mål, pdf, på finska
Planstommekarta, pdf

Byggsättsanvisningar (pdf)

Tilläggsutredningar (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselviytys) (pdf)