B 17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområdena)

Detaljplan

I enlighet med planläggningsprogrammet 2016-2019 har planarbetet på Majvik Gård påbörjats år 2016. Planeringsområdet ligger i södra Sibbo. Det är synnerligen viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för det byggande som krävs för utvecklandet av den mångsidiga näringsverksamhet som planeras i samband med Majvik gården.

Kontaktpersoner

Planläggningschef Jarkko Lyytinen tfn +358 50 409 3957, jarkko.lyytinen@sibbo.fi
och konsult Jukka Turtiainen, jukka.turtiainen@arkturtiainen.fi

Laga kraft

Majvik 1 (jordbruksområden) träder i kraft genom denna kungörelse:

Kungörelse 10.2.2022, pdf

Godkännande på nytt

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021 § 148 godkänt på nytt den korrigerade detaljplanen för Majvik 1 (jordbruksområden) efter NTM-centralens begäran om justering. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 21 december 2021 i kommunens allmänna datanät.

Kungörelse, pdf
Besvärsanvisning (pdf)

Mötesärende på kommunfullmäktiges protokoll, pdf

NTM-centralens begäran om justering, pdf på finska

Plankarta, pdf
Planbeskrivning, pdf
Planbeskrivningens bilagor, pdf
Bakgrundsmaterial, pdf
Program för deltagande och bedömning, pdf
Utredning av markanvändning, pdf på finska
Planläggningens mål, pdf, på finska
Planstommekarta, pdf

Byggsättsanvisningar (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 14.6.2021 § 72 godkänt B17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområden). Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 22 juni 2021 i kommunens allmänna datanät.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har lämnat in rättelseyrkan angående planens godkännande.

B17 Mötesärende (pdf)
B17 Besvärsanvisning (pdf)
Kungörelse om godkännande (pdf)

Godkänt planmaterial:
B17 Detaljplanekarta (pdf)
B17 Beskrivning (pdf)
B17 Program för deltagande och bedömning (pdf)
B17 Beskrivningens bilagor (pdf)
B17 Bakgrundsrapport (pdf)