B 17 Majvikin 1. asemakaava (maatalousalueet)

Asemakaava

Kaavoitusohjelman 2016-2019 mukaisesti asemakaavan laatiminen Sipoon Majvikissa on aloitettu vuonna 2016. Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa. Majvikin tilan kehittämiselle ja toiminnalle on tärkeää saada kaavalliset edellytykset maatilaan liittyvän liiketoiminnan edellyttämille rakennushankkeille.

Voimaantulo

B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella:
Kuulutus 10.2.2022, pdf

Uudelleen hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 148 hyväksynyt uudelleen ELY-keskuksen oikaisupyynnön jälkeen korjatun B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaavan.

Kuulutus, pdf
Kokousasia kunnanvaltuuston pöytäkirjassa, pdf

ELYn oikaisukehoitus, pdf

Kaavakartta, pdf
Kaavaselostus, pdf
Selostuksen liitteet, pdf
Lähtötietoraportti, pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Maankäyttöselvitys, pdf
Asemakaavan tavoitteet, pdf
Kaavarunkokartta, pdf

Rakentamistapaohje (pdf)

Lisäselvitykset (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselviytys) (pdf)