B 17 Majvikin 1. asemakaava (maatalousalueet)

Asemakaava

Kaavoitusohjelman 2016-2019 mukaisesti asemakaavan laatiminen Sipoon Majvikissa on aloitettu vuonna 2016. Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa. Majvikin tilan kehittämiselle ja toiminnalle on tärkeää saada kaavalliset edellytykset maatilaan liittyvän liiketoiminnan edellyttämille rakennushankkeille.

Yhteyshenkilöt

Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen tfn +358 50 409 3957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi
ja kaavan konsultti Jukka Turtiainen, jukka.turtiainen@arkturtiainen.fi

Voimaantulo

B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella:
Kuulutus 10.2.2022, pdf

Uudelleen hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 13.12.2021 § 148 hyväksynyt uudelleen ELY-keskuksen oikaisupyynnön jälkeen korjatun B17 Majvik 1. (maatalousalueet) asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21. joulukuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus, pdf
Muutoksenhakuohje (pdf)

Kokousasia kunnanvaltuuston pöytäkirjassa, pdf

ELYn oikaisukehoitus, pdf

Kaavakartta, pdf
Kaavaselostus, pdf
Selostuksen liitteet, pdf
Lähtötietoraportti, pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Maankäyttöselvitys, pdf
Asemakaavan tavoitteet, pdf
Kaavarunkokartta, pdf

Rakentamistapaohje (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 14.6.2021 § 72 hyväksynyt B17 Majvik 1. asemakaavan (maatalousalueet). Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 22. kesäkuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt oikaisukehotuksen kaavan hyväksymisestä.

Kokousasia (pdf)
Muutoksenhakuohje (pdf)
Kuulutus hyväksymisestä (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:
B17 Asemakaavakartta (pdf)
B17 selostus (pdf)
B17 OAS (pdf)
B17 Selostuksen liitteet (pdf)
B17 Lähtötietoraportti (pdf)