TM 7 Karlsgårds koloniträdgård

Detaljplan

Målet med planarbetet är att utarbeta en detaljplan som gör det möjligt att bygga ett ekologiskt och gemensamt koloniträdgårds- och odlingslottsområde på den cirka 10 hektar stora fastigheten Karlsgård (753-421-1-122) i Tallmo.

TM 7 Detaljplan för Karlsgård koloniträdgård, pärmbild

Vad händer nu

Utkastskedet

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 27.4.2023–2.6.2023 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider. Man kan också bekanta sig med det förberedande materialet till planutkastet här på kommunens webbplats. Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 2.6.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Invånarmöte

Planläggningen av Karlsgård presenteras 16.5.2023 kl. 17:00–18:30 på Talman koulu (Satotalmavägen 17). Invånarmötet genomförs som en planutställning och man kan komma till tillställningen när som helst. Välkommen!

Mer information ger planläggare Antti Kuusiniemi, tfn 050 434 5612, planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi, och planeringskonsult Sonja Semeri, tfn 040 630 3931, fornamn.efternamn@ramboll.fi.

TM7 Kungörelse

TM7 Planbeskrivning

TM7 Detaljplan

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning

Bilaga 2. Bemötanderapport

Bilaga 3. Översiktsplan

Bilaga 4. Dagvattenutredning

Bilaga 5. Byggbarhetsutredning

Tidigare skeden

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 28.2.–29.4.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/TM7.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 29.4.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.
Tilläggsuppgifter ger planläggare Antti Kuusiniemi, tfn. 050 434 5612 antti.kuusiniemi@sibbo.fi samt planeringskonsult Sonja Semeri, tfn. 040 630 3931, sonja.semeri@ramboll.fi

Kungörelse 24.2.2022 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktpersoner

Antti Kuusiniemi, planläggare, tfn 050 434 5612
Eric Roselius, planläggningschef, tfn 040 153 1037

e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sonja Semeri, planeringskonsult, tfn 040 630 3931, fornamn.efternamn@ramboll.fi