TM 7 Karlsgårdin siirtolapuutarha

Asemakaava

Kaavatyön tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa ekologisen ja yhteisöllisen siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalueiden rakentamisen Talmassa sijaitsevalla noin 10 hehtaarin Karlsgård-tilalla (753-421-1-122).

TM 7 Karlsgårdin siirtolapuutarhan asemakaavan kansikuva

Tässä mennään nyt

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 27.4.2023–2.6.2023 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua myös täällä kunnan verkkosivuilla. Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti 2.6.2023 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Asukastilaisuus

Karlsgårdin kaavoitusta esitellään 16.5.2023 klo 17:00–18:30 Talman koululla (Satotalmantie 17). Voit saapua kaavanäyttelynä toteutettavaan asukastilaisuuteen vapaasti sinulle sopivaan aikaan. Tervetuloa!

Lisätietoja antavat kaavoittaja Antti Kuusiniemi, puh. 050 434 5612, antti.kuusiniemi@sipoo.fi, kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi sekä suunnittelukonsultti Sonja Semeri, puh. 040 630 3931, sonja.semeri@ramboll.fi.

TM7 Kuulutus

TM7 Kaavaselostus

TM7 Kaavaluonnoskartta

Selostuksen liitteet:

Liite 1. Karlsgårdin siirtolapuutarha OAS

Liite 2. Palauteraportti OAS

Liite 3. Karlsgårdin siirtolapuutarhan aluesuunnitelma

Liite 4. Hulevesiselvitys

Liite 5. Rakennettavuusselvitys

 

Aikaisemmat vaiheet

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.2.–29.4.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/TM7.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 29.4.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.
Lisätietoja antavat kaavoittaja Antti Kuusiniemi, puh. 050 434 5612, antti.kuusiniemi@sipoo.fi sekä suunnittelukonsultti Sonja Semeri, puh. 040 630 3931, sonja.semeri@ramboll.fi

Kuulutus 24.2.2022 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

Antti Kuusiniemi, kaavoittaja, puh 050 434 5612
Eric Roselius, kaavoituspäällikkö

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Sonja Semeri, suunnittelukonsultti, puh. 040 630 3931, etunimi.sukunimi@ramboll.fi