S26 Lärdomsvägen

Detaljplaneändring

Det område som berörs av detaljplaneändringen är beläget på norra sidan av Söderkulla centrum. Här finns den gamla svenska skolbyggnaden som tagits ur bruk och ska rivas. Landsänges daghem har precis rivits i området. Planeringsområdet omfattar därtill två parker, en lekplats och gatuområden längs Amiralsvägen. Öster om Amiralsvägen finns Servicehuset Linda med omgivande grönområde. I de norra delarna har man i planen inkluderat tre egnahemskvarter vars detaljplan uppdateras enligt vad som genomförts. Möjligheterna att kompletteringsbygga dessa kvarter utreds tillsammans med invånarna.

 

 

S26 Flygfoto

Vad händer nu

Beredningsskedet

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 15.12.2023 – 2.2.2024 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider.

Eventuella åsikter om utkastet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.2.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Invånartillfället

Utkastet finns framme vid invånartillfället där planerarna är anträffbara onsdag 10.1.2024 mellan kl 17.00–19.30 i Söderkulla bibliotekets aula (Amiralsvägen 2). Du kan fritt komma till invånartillfället den tid som passar dig.

Beredningsskedets planmaterial

Kungörelse om framläggande 15.12.2023 (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (pdf)

Bilaga 2. Förminskning av detaljplanekartan (pdf)

Bilaga 3. Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen (pdf)

Bilaga 4. Illustration (pdf)

Bilaga 5. Byggbarhetsutredning (pdf)

Bilaga 6. Trafikutredning för Söderkulla (pdf)

Bilaga 7. Kartenkätens resultat (pdf)

Bilaga 8. Bemötanderapport (pdf)

Anslut dig till projektets e-postlista

Information om hur detaljplaneprojektet framskrider kan fås per e-post. Anslut dig till distributionslistan genom att skicka din e-postadress till områdets planläggare: pieta.kupiainen@sibbo.fi eller tfn. 050 432 8644.

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, var framlagt under tiden 23.12.2022–3.2.2023 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under bibliotekens deras öppettider.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.2.2023 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Kungörelse

Program för deltagande och bedömning

Kartenkäten

Kartenkäten var öppen 10.1–3.2.2023. Användarnas åsikter är viktig bakgrundsinformation för planeringen av området. Åsikterna beaktas i mån av möjlighet vid planeringen. Resultaten från kartenkäten har sammanställts i en rapport som du kan läsa här.

Invånartillfället

Programmet för deltagande och bedömning var framme också vid invånartillfället där planerarna är anträffbara på tisdag 10.1.2023 mellan kl 15.00–18.00 i Söderkulla bibliotekets aula (Amiralsvägen 2).