Asemakaavan muutos

Opintien asemakaavamuutosalue sijaitsee Söderkullan keskustan pohjoispuolella. Suunnittelualueella sijaitsee käytöstä poistunut ruotsinkielinen koulu, Söderkulla Skolan, joka puretaan. Alueella sijaitsee myös Landsängenin ruotsinkielinen päiväkoti ja nuorisotila Pleissi. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi puistoa, leikkikenttä, ja Amiraalintien katualuetta. Amiraalintien länsipuolelta suunnittelualueeseen kuuluu palvelutalo Linda, ja sitä ympäröivä viheralue. Suunnittelualueen pohjoisosista on otettu mukaan kolme omakotitalokorttelia, joiden asemakaava päivitetään toteutuneen tilanteen mukaiseksi, ja joiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan asukkaiden kanssa yhteistyössä.

Missä mennään nyt

Valmisteluvaihe

Asemakaava on nyt valmisteluvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen perusteella laaditaan seuraavaksi kaavaluonnos.

Karttakysely

Karttakysely Opintien alueesta oli avoinna 10.1. – 3.2.2023. Alueen käyttäjien mielipiteet ovat tärkeää taustatietoa suunnittelun tueksi. Mielipiteet huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Karttakyselyn tulokset on koottu raporttiin, jonka voit lukea tästä. 

Liittyminen hankkeen sähköpostilistalle

Asemakaavahankkeen etenemisestä tiedotetaan myös sähköpostitse. Liity jakeluun välittämällä sähköpostiosoitteesi alueen kaavoittajalle: pieta.kupiainen@sipoo.fi tai puhelimitse 050 432 8644.

Yhteyshenkilöt

Pieta Kupiainen, kaavoittaja
puh. 0504328644
Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Aiemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.12.2022 – 3.2.2023 Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä Sipooinfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 3.2.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat olivat tavattavissa tiistaina 10.1.2023 klo 15.00–18.00 välisenä aikana Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2).