Detaljplan

Planeringsområdet ligger längs Mårtensbyvägen och Nickbyvägen i västra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo. Avståndet från planeringsområdet till centrum
av Nickby är något över en kilometer.

Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga småhus och radhus eller kopplade hus i närheten av Nickby centrum och att undersöka möjligheten att bygga en trafikstation inom planeringsområdet.

Kontaktpersoner

planläggare Antti Kuusiniemi
tfn. 050 434 5612

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Planområdets avgränsning på flygbild.
Klicka för större bild

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet läggs fram offentligt 23.6.2022 – 26.8.2022.

Kungörelse, pdf
Plankarta, pdf
Planbeskrivning, pdf
Planbeskrivningens bilagor, pdf
Illustration med bakgrund, pdf
Illustration utan bakgrund, pdf

 

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 28.4.2022 – 27.5.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 27.5.2022, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 28.4.2022 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)