Detaljplan

Planeringsområdet ligger längs Mårtensbyvägen och Nickbyvägen i västra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo. Avståndet från planeringsområdet till centrum av Nickby är något över en kilometer.

Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga småhus och radhus eller kopplade hus i närheten av Nickby centrum och att undersöka möjligheten att bygga en trafikstation inom planeringsområdet.

Tidigare skeden


	

N65 Detaljplan för Skogsliden och detaljplaneändringen, förslag framlagt

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 22.6.–25.8.2023 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med planförslaget på kommunens webbplats www.sibbo.fi/sv/n65.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast fredag 25.8.2023,  adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

N65 kungörelse, pdf

Planbeskrivning, pdf

Plankarta med planbeteckningar och -bestämmelser, pdf

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1. Plankarta med planbeteckningar och -bestämmelser, pdf
Bilaga 2. Byggsättsanvisningar, pdf
Bilaga 3. Uppföljningsblankett, pdf
Bilaga 4. Program för deltagande och bedömning, pdf
Bilaga 5. Referensbild, pdf
Bilaga 6. Rakennettavuusselvitys ja pohjavesiselvitys, pdf
Bilaga 7. Luontoselvitys, pdf
Bilaga 8. Liikenneselvitys, pdf
Bilaga 9. Meluselvitys, pdf
Bilaga 10. Hulevesiselvitys ja -suunnitelma 1, pdf
Bilaga 11. Hulevesiselvitys ja -suunnitelma 2 (ote KTYS-raportista), pdf
Bilaga 12. Maisemallinen tarkastelu, pdf

Invånarmöte

Skogslidens detaljplaneutställning anordnas tisdag 8.8.2023 kl 17:00–18:30 i Leppätien koulu (Katajatie 12). Områdets planerare är anträffbara under hela tillställningens gång. Välkommen den tid som passar dig bäst!

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet läggs fram offentligt 23.6.2022 – 26.8.2022.

Kungörelse, pdf
Plankarta, pdf
Planbeskrivning, pdf
Planbeskrivningens bilagor, pdf
Illustration med bakgrund, pdf
Illustration utan bakgrund, pdf

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 28.4.2022 – 27.5.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 27.5.2022, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 28.4.2022 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktpersoner

planläggare Antti Kuusiniemi
tfn. 050 434 5612

planläggningschef Eric Roselius
tfn. 040 153 1037

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi