Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän länsiosassa, Martinkyläntien ja Nikkiläntien varressa. Suunnittelualueelta on matkaa Nikkilän keskustaan hieman yli kilometri.
Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa pientalojen ja rivitalojen tai kytkettyjen talojen rakentaminen Nikkilän keskustan läheisyyteen ja tutkia liikenneaseman rakentamismahdollisuutta suunnittelualueelle.

Tässä ollaan nyt

Valmisteluvaihe

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 23.6.2022 – 26.8.2022.

Kuulutus, pdf
Kaavakartta, pdf
Kaavaselostus, pdf
Kaavaselostuksen liitteet, pdf
Havainnekuva taustalla, pdf
Havainnekuva ilman taustaa, pdf

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.4.2022 – 27.5.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 27.5.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 28.4.2022 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoittaja Antti Kuusiniemi
puh. 050 434 5612

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi