Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän länsiosassa, Martinkyläntien ja Nikkiläntien varressa. Suunnittelualueelta on matkaa Nikkilän keskustaan hieman yli kilometri.

Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa pientalojen ja rivitalojen tai kytkettyjen talojen rakentaminen Nikkilän keskustan läheisyyteen ja tutkia liikenneaseman rakentamismahdollisuutta suunnittelualueelle.

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

N65 Metsärinteen asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutos nähtäville

Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 22.6.–25.8.2023 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/n65.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti perjantaihin 25.8.2023 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

N65 kuulutus, pdf

Asemakaavaselostus, pdf

Asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, pdf

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1. Asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset
Liite 2. Rakennustapaohjeet, pdf
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake, pdf
Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, pdf
Liite 5. Havainnekuva, pdf
Liite 6. Rakennettavuusselvitys ja pohjavesiselvitys, pdf
Liite 7. Luontoselvitys, pdf
Liite 8. Liikenneselvitys, pdf
Liite 9. Meluselvitys, pdf
Liite 10. Hulevesiselvitys ja -suunnitelma 1, pdf
Liite 11. Hulevesiselvitys ja -suunnitelma 2 (ote KTYS-raportista), pdf
Liite 12. Maisemallinen tarkastelu, pdf

Asukastilaisuus

Metsärinteen asemakaavanäyttely järjestetään tiistaina 8.8.2023 klo 17:00–18:30 Leppätien koululla (Katajatie 12). Alueen suunnittelijat ovat tavattavissa koko tilaisuuden ajan, tervetuloa sinulle sopivaan aikaan!

Valmisteluvaihe

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 23.6.2022 – 26.8.2022.

Kuulutus, pdf
Kaavakartta, pdf
Kaavaselostus, pdf
Kaavaselostuksen liitteet, pdf
Havainnekuva taustalla, pdf
Havainnekuva ilman taustaa, pdf

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.4.2022 – 27.5.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 27.5.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 28.4.2022 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoittaja Antti Kuusiniemi
puh. 050 434 5612

kaavoituspäällikkö Eric Roselius

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi