M3 Massby Danielsbacka bostadsområde

Detaljplan

Planeringsområdet för Massby Danielsbacka bostadsområde är beläget längs Danielsbackavägen väster om Söderkulla i Sibbo. Avståndet till Söderkulla centrum är ca 1,5 km. Vid planeringen av området fästs särskild uppmärksamhet vid att bevara eller till och med förbättra förutsättningarna för verksamheten i de närliggande stallen

Tidigare behandlingsskeden

Beredningsskedet

Markanvändningssektionen har beslutat lägga fram beredningsmaterialet för detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde (plan M3). I beredningsmaterialet ingår detaljplanebeskrivningen med bilagor samt två alternativa utkast till detaljplanekarta. Vi önskade få respons om goda sidor och utmaningar på båda utkastversionerna. På basen av erhållen respons bereds som följande ett planförslag.

Eventuella åsikter om beredningsmaterialet ska lämnas in skriftligt senast 3.12.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

M 3 Kungörelse 1.11.2018 (pdf)

M 3 Alternativ detaljplanekarta; Stenbacka bygata (pdf)
M 3 Alternativ detaljplanekarta; Danielsbacka bygata (pdf)

M 3 Detaljplanebeskrivning (pdf)
M 3 Beskrivningens bilagor (pdf)

 

Planutställning 22.11.2018

För intresserade av områdets planläggning ordnades en planutställning i Söderkulla bibliotek torsdag 22.11.2018 kl. 17–19. I samband med utställningen kunde man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling.

Workshop 20.9.2018

För intresserade av områdets planläggning ordnades en workshop i Söderkulla bibliotek torsdag 20.9.2018 kl. 17–19. Under workshopen presenterades utgångspunkterna för planeringen, och området och planeringens mål diskuterades i grupper.

M 3 Sammanfattning av workshoppen (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 30.8.2018.

M 3 Kungörelse om anhängighet 30.8.2018 (pdf)

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagd på webben under hela planprocessen. Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast den 8.10.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering(at)sibbo.fi.

M 3 Program för deltagande och bedömning (pdf)

M 3 Kungörelse om förlängd tidsfrist 6.9.2018 (pdf)

 

Kontaktpersoner

Jaakko Heikkilä, planläggare
tfn. 040 195 4915

Eric Roselius, planläggningschef
tfn. 040 153 1037

e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi