M3 Massbyn Danielsbackan asuinalue

Asemakaava

Massbyn Danielsbackan asuinalueen suunnittelualue sijaitsee Sipoon Söderkullan länsipuolella Danielsbackantien varrella. Etäisyys Söderkullan keskustasta on noin 1,5 km. Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa pientalopainotteisen asuinalueen rakentamisen liikenneyhteyksineen ja viheralueineen tukien samalla läheisten hevostallien toimintaa.

Tässä ollaan nyt

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 8.6. – 9.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

M 3 Kuulutus (pdf)

M 3 Asemakaavakartta (pdf)
M 3 selostus ehdotusvaihe

Selostuksen liitteet:
M 3 selostuksen liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
M 3 selostuksen liite_2 Asemakaavakartta (pdf)
M 3 selostuksen liite 3. Merkinnät ja määräykset (pdf)
M 3 selostuksen liite 4. Havainnekuva (pdf)
M 3 selostuksen liite 4. Havainnekuva (pdf)
M 3 selostuksen liite 5. Seurantalomake (pdf)
M 3 selostuksen liite 6. Vastineet valmisteluvaiheen palautteeseen (pdf)
M 3 selostuksen liite 7. Katupoikkileikkauset (pdf)
M 3 selostuksen liite 8. Alustava yleissuunnitelma (pdf)
M 3 selostuksen liite 9. Liikenneselvityksen päivitys (pdf)
M 3 selostuksen liite 10. Arkeologinen tarkkuusinventointi (pdf)
M 3 selostuksen liite 11. Maatutkaluotaus (pdf)
M 3 selostuksen liite 12. Maaperätutkimukset (pdf)
M 3 selostuksen liite 13. Maisemaselvitys (pdf)
M 3 selostuksen liite 14. Hulevesiselvitys (pdf)
M 3 selostuksen liite 15. Palvelukysyntälaskuri (pdf)

M 3 Rakennustapaohje (pdf)

Esittelyvideo Danielsbackan kaavaehdotuksesta

 

Otakantaa.fi-sivustolla oli mahdollista keskustella ja kysyä kaavasta.
Keskustelua sivulla otakantaa.fi

Aiemmat käsittelyvaiheet

Valmisteluvaihe

Maankäyttöjaosto on päättänyt asettaa Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavan valmisteluaineiston (kaava M3) nähtäville. Valmisteluaineisto sisältää asemakaavaselostuksen liitteineen sekä kaksi asemakaavakartan luonnosvaihtoehtoa. Toivomme palautetta molempien luonnosvaihtoehtojen hyvistä puolista ja haasteista. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan seuraavaksi yksi kaavaehdotus.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta tuli toimittaa kirjallisesti 3.12.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

M 3 Kuulutus 1.11.2018 (pdf)

M 3 Asemakaavakartta: Vaihtoehto Stenbackanraitti (pdf)
M 3 Asemakaavakartta: Vaihtoehto Danielsbackanraitti (pdf)

M 3 asemakaavan selostus luonnosvaihe
M 3 selostuksen liitteet luonnosvaihe

Kaavanäyttely 22.11.2018

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin kaavanäyttely torstaina 22.11.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2). Näyttelyn yhteydessä saattoi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten.

Työpaja 20.9.2018

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin työpaja torstaina 20.9.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa. Työpajassa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista.

M 3 tiivistelmä työpajasta luonnosvaihe

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.8.2018.

M 3 Kuulutus vireilletulosta 30.8.2018 (pdf)

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä internetissä koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 1.10.2018 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

M 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
M 3 Kuulutus määräajan jatkamisesta 6.9.2018 (pdf)

Yhteyshenkilöt

Jaakko Heikkilä, kaavoittaja
puh 040 195 4915

Eric Roselius, kaavoituspäällikkö
puh 040 153 1037

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi