Markpolitiskt program

Riktlinjerna för överlåtningen och anskaffningen av mark har definierats i kommunens markpolitiska program. I programmet har man även dragit upp linjerna för vilka medel kommunen kan använda för att sköta markpolitiken inom kommun. Det nuvarande markpolitiska programmet är från år 2015 målsättningen är att ett nytt markpolitiskt program kommer att godkännas och publiceras 2022.