Tuet ja avustukset

Sipoon kunta jakaa vuosittain avustuksia Sipoossa toimiville yhdistyksille ja yhteisöille.

Avustusta voi hakea toimintaan, joka

  • edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia
  • lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • edistää viihtyisää elinympäristöä
Kuva: Suvi Suovaara

Avustushakemuksen voi tehdä sähköisesti Timmi-järjestelmässä