Stöd och bidrag för idrott

Understöd och stipendier beviljas årligen för att stödja idrottsverksamhet i Sibbo.

Föreningar kan söka idrottens allmänt verksamhetsunderstöd, respektive specialunderstöd avsett för:

  • att stödja barn och unga i åldern 7–17 år i mindre bemedlade familjer (Idrottsunderstöd)
  • regelbunden ledd träningsverksamhet för under 18-åringar
  • funktionärs-, tränar- och instruktörutbildning
  • underhåll av idrottsanläggningar
  • hyror för idrottsanläggningar och -områden
  • byggande av idrottsanläggningar och uppgörande av orienteringskartor
  • fastighetsskattebidrag för idrottsanläggningar

Premiering av bästa idrottare

Sibbo kommun premierar framgångsrika Sibboidrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer en gång om året vid en premieringstillställning i januari–februari. Mottagaren av priset (idrottaren/laget) måste vara skriven i Sibbo vid tidpunkten för den belönade prestationen.

Gör så här

Föreningar kan söka bidrag via Timmi-bidragsprogrammet under mars månad. Vänligen se till att du registrerar dig / ansöker om utökade användarrättigheter i god tid före den sista ansökningsdagen.

Ansökningstiden slutar 31.3. kl. 23:59.

Föreningar kan göra redogörelsen om användningen av idrottsunderstöd via Mina tjänster. Välj "Fritid och unga" och därifrån "Redogörelse om användningen av idrottsunderstöd".

Uppgifter som behövs för premiering av idrottare ska lämnas in genom Mina tjänster i november–december. Välj "Fritid och unga" och därifrån "Premiering av idrottare förhandsblankett".

För vem och på vilka villkor

Föreningar:

För att du ska kunna göra en ansökan måste du först registrera dig som användare av programmet/kontaktperson för din organisation.

Om du redan använder lokalbokningsprogrammet Timmi behöver du inte registrera dig på nytt, men dina användarrättigheter (Egna uppgifter - Utvidga användarrättigheter) måste utökas så att du kan administrera ansökningar för din klubb / förening.

Du kan inte lämna in bidragsansökan förrän systemadministratören har godkänt dina användarrättigheter och registrerat dig som organisationens kontaktperson.

Ansöker du om projektbidrag? Då hittar du den rätta underkategorin under rubriken Projektbidrag, INTE under Verksamhetsbidrag.

Premiering av idrottare:

Vid premieringen beaktas idrottare som vunnit FM-medaljer eller värdefullare medaljer. Ett meddelande om premieringen publiceras i november–december, då man också kan lämna in idrottarens namn, meritförteckning och kontaktuppgifter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främja kommuninvånarnas möjligheter till att utöva idrott. Det är kommunernas uppgift att stöda lokala idrottsföreningar.

Idrottsföreningar och -förbund kan höra sig för om bidrag till sin verksamhet samt t.ex. för arrangerande av idrottsevenemang i kommunen på vars område de är verksamma.

Idrottslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150390

Blankett