Sibbo

Sibbo är en tvåspråkig kommun belägen i landskapet Nyland strax öster om Helsingfors. De norra och sydvästra delarna av Sibbo kännetecknas av vidsträckta skogsområden som i de mellersta delarna av kommunen övergår i kuperade åkerlandskap. Genom dessa sträcker sig Sibbo å och ådal söderut mot Finska viken. I kustlandskapet i södra Sibbo öppnar sig vikarna ut mot skärgårdsöarna och havet.

I mellersta Sibbo ligger Nickby, kommunens centrum. Cirka tio km söder om Nickby finns Söderkulla, ett lokalt centrum för befolkningen i södra Sibbo. Genom södra Sibbo går Nya Borgåvägen (väg 170) och Borgåleden (riksväg 7, E 18) från Helsingforsregionen österut mot Borgå. Väster om Sibbo går Lahtisvägen (väg 140)och Lahtisleden (riksväg 4, E 75) norrut från Helsingforsregionen.

 

Kommunens vapen

 Kommunens vapen föreställer ”i svart fält en medelst vågskuror
bildad sänkt bjälke och däröver ett varghuvud, allt i silver”.
Kommunvapnet har ritats av heraldiker Olof Eriksson.
Kommunfullmäktige godkände kommunvapnet 16.6.1954.
Ministeriet för inrikesärendena stadfäste det 25.2.1955.

 

Kommunens logo

Logon har tagits i bruk i januari 2018. Den uppkom som en delprodukt i samarbetet med yrkeshögskolan Haaga-Helia.

 

Sibbobakverk

Sibbo bakverk

 

Sibbo har ett eget bakverk. Bakverket är en lingonbakelse gjord på rågmorotsbotten. Ett bakverk som skulle uppkallas efter kommunen söktes genom en tävling som var öppen för alla Sibbobor. Tävlingen avgjordes i mars 2017.

Sibbo bakverket har skapats av Sibbobon Nina Vähätörmä. Enligt vinnaren uppstår tre starka associationer då man talar om Sibbo: stora öppna ängar, skogen med dess rika utbud samt Ingmans mjölkprodukter. Via dessa tankebilder föddes en lingonmousse på rågmorotsbotten och vitchoklad som gör smaken mjukare, Bakelsen kronas av delikat lingontjinuski.

Receptet på Sibbobakverket finns här.