Tarkastuslautakunnan kertomukset

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

Tilintarkastuskertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2020