Sibbo kommun har utsett utbildningsdirektören

Ansökningstiden för tjänsten som utbildningsdirektör i Sibbo kommun tog slut den 2 juni. Under ansökningstiden lämnades det in sammanlagt 20 ansökningar. Utbildningsdirektören leder utbildningssektorn i Sibbo kommun, som omfattar den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet.

Rekryteringsprocessen för tjänsten som samhällsdirektör pågår fortfarande, och vi publicerar mer information om processen senare. Samhällsdirektören leder samhällsutvecklingen och de kommuntekniska tjänsterna i Sibbo kommun.

Grundar sig på organisationsreformen

Sökandet efter sektordirektörer grundar sig på en organisationsreform vars mål var att efter välfärdsområdesreformen bygga upp en fungerande organisationsstruktur, som stödjer ett smidigt utförande av arbetet. Sibbo kommuns organisation förnyades 1.5.2023. Nuförtiden har kommunen fem sektorer: småbarnspedagogik, utbildning, samhälle och miljö, vardag och fritid samt koncerntjänster. Organisationsreformen medför inga ändringar eller störningar i kommuninvånarnas tjänster.

Tjänsterna som direktör för småbarnspedagogik och direktör för vardag och fritid besattes redan tidigare genom en överföring av tjänsterna. Koncerntjänsterna leds av kommundirektör Mikael Grannas. Kommunstyrelsen beslutade föreslå att tjänsterna som utbildningsdirektör och samhällsdirektör lediganslås offentligt eftersom det enligt en intern förfrågan och helhetsbedömning inte fanns förutsättningar för att överföra tjänsterna.

Länkar:

Tidigare meddelande om ärendet: 20 sökande till tjänsten som utbildningsdirektör och 11 till tjänsten som samhällsdirektör i Sibbo kommun
Tidigare meddelande om ärendet: Sibbo kommun har utsett två nya sektordirektörer (28.3.2023)

 

Senast uppdaterad 20.06.2023