Sibbo kommun har utsett två nya sektordirektörer

Bild: Mervi Keski-Oja och Jukka Pietinen.

Kommunen kommer att lediganslå tjänsterna som samhällsdirektör och utbildningsdirektör senare detta år. Den nuvarande tillförordnade tekniska direktören, Lari Sirén, kommer att vikariera samhällsdirektören och den nuvarande undervisningschefen, Hannu Ollikainen, kommer att vikariera utbildningsdirektören innan de ovannämnda tjänsterna besätts.

De sektordirektörer som nu utsågs valdes internt genom en övering av tjänsterna. De nuvarande tjänsteinnehavarna hade möjligheten att uttrycka sitt intresse för en intern överföring. Kommunstyrelsen beslutade om tjänsterna som sektordirektörer i går den 27 mars 2023.

Sektorn för småbarnspedagogik, som leds av direktören för småbarnspedagogiken Mervi Keski-Oja, omfattar bland annat daghemmen och den öppna småbarnspedagogiken. Sektordirektören för sektorn för vardag och fritid Jukka Pietinen leder bland annat ungdomstjänsterna, sysselsättningstjänsterna, idrottstjänsterna och kundservicen. Koncerntjänsterna leds av kommundirektör Mikael Grannas.

Samhällsdirektören, som väljs senare, leder en sektor som omfattar bland annat planläggningen, miljöövervakningen samt underhållet av gatorna. Även tjänsten som utbildningsdirektör lediganslås, och denna direktör leder sektorn för utbildning, som omfattar bland annat den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Sibbo kommuns nya sektorer inleder sin verksamhet i början av maj, och samtidigt träder de nya sektordirektörstjänsterna i kraft. Organisationsändringen medför inga ändringar eller olägenheter i kommuninvånarnas tjänster.

Syftet med organisationsändringen är att bilda en så väl fungerande organisationsstruktur som möjligt för morgondagens Sibbo, en struktur som stödjer och möjliggör smidigt arbete. Personalen minskas inte vid organisationsändringen.

 

 

Senast uppdaterad 28.03.2023