Sibbo kommuns nya sektorer inleder sin verksamhet i maj

Fullmäktige i Sibbo beslutade måndagen den 20 mars att godkänna de ändringar i förvaltningsstadgan som reformen kräver. Det beslutades att uppdateringen av förvaltningsstadgan träder i kraft den 1 maj 2023.

Småbarnspedagogiken och utbildningen kommer i fortsättningen att bilda egna sektorer. Båda har hittills varit en del av den omfattande Bildningsavdelningen.

De nuvarande avdelningarna Utvecklings- och planläggningscentralen och Avdelningen för teknik och miljö bildar i fortsättningen sektorn för samhälle och miljö. Kommunens ekonomi- och förvaltningstjänster fortsätter som koncerntjänster och bildar en egen sektor.

Därutöver bildas en ny sektor för vardag och fritid som omfattar bland annat kultur- och fritidstjänster, Sibbo institut, ungdomstjänster, tjänster för befintliga företag, sysselsättningstjänster, invandrartjänster, koordinering av välfärd, kostservice och kundservice.

En struktur som stöder ett smidigt arbete

Målet med organisationsreformen är att bygga upp den bästa möjliga organisationsstrukturen för morgondagens Sibbo, en struktur som stöder och möjliggör ett smidigt arbete. Reformen kommer inte att leda till någon personalminskning.

Orsaken till att organisationen ses över är välfärdsområdesreformen, som ledde till att social- och hälsovårdstjänsterna och cirka 350 anställda, dvs. en tredjedel av kommunens personal, redan vid årsskiftet överfördes från kommunen till Östra Nylands välfärdsområde. Kommunens organisation har också minskat ekonomiskt med cirka 70 miljoner euro.

Senare kommer den nya organisationsstrukturen också återspeglas i den politiska strukturen så att eventuella ändringar i förtroendeorganisationen skulle träda i kraft i samband med nästa kommunalval, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

Direktörstjänsterna för kommunens nya sektorer kommer att besättas under detta år. De nuvarande tjänsteinnehavarna har haft möjlighet att anmäla sitt intresse för en intern tjänsteförflyttning. Härnäst kommer direktörstjänsterna att behandlas av kommunstyrelsen. Vid behov kan tjänsterna också lediganslås externt om det inte finns någon lämplig person som kan flyttas över till en viss direktörstjänst.

Senast uppdaterad 21.03.2023