Sibbo kommun har utsett samhällsdirektören

Ansökningstiden för tjänsten som samhällsdirektör i Sibbo kommun tog slut den 2 juni. Under ansökningstiden lämnades det in sammanlagt 11 ansökningar.

Samhällsdirektören leder samhällsutvecklingen och de kommuntekniska tjänsterna i Sibbo kommun. Sektorn för samhälle och miljö omfattar bland annat kommunens planläggning, miljöövervakning, byggnadstillsyn, gator och grönområden, lokalitetsförvaltning samt mätning och fastigheter.

Grundar sig på organisationsreformen
Sökandet efter sektordirektörer grundar sig på en organisationsreform vars mål var att efter välfärdsområdesreformen bygga upp en fungerande organisationsstruktur, som stödjer ett smidigt utförande av arbetet. Sibbo kommuns organisation förnyades 1.5.2023. Nuförtiden har kommunen fem sektorer: småbarnspedagogik, utbildning, samhälle och miljö, vardag och fritid samt koncerntjänster. Organisationsreformen medför inga ändringar eller störningar i kommuninvånarnas tjänster.

Kommunstyrelsen utsåg Tommi Eränpalo till sektordirektör för utbildningssektorn i juni. Tjänsterna som direktör för småbarnspedagogik och direktör för vardag och fritid besattes redan tidigare genom en överföring av tjänsterna. Koncerntjänsterna leds av kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att tjänsterna som utbildningsdirektör och samhällsdirektör lediganslås offentligt eftersom det enligt en intern förfrågan och helhetsbedömning inte fanns förutsättningar för att överföra tjänsterna.

 

Länkar:
Tidigare meddelande om ärendet: Sibbo kommun har utsett utbildningsdirektören (20.6.2023)
Tidigare meddelande om ärendet: 20 sökande till tjänsten som utbildningsdirektör och 11 till tjänsten som samhällsdirektör i Sibbo kommun (6.6.2023)
Tidigare meddelande om ärendet: Sibbo kommun har utsett två nya sektordirektörer (28.3.2023)

Senast uppdaterad 18.07.2023