Utbyggandet av Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan och byggandet av en skvär i Nickby centralpark har inletts


Byggarbetsplatsen är inhägnad

Utbyggandet av Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan och byggandet av en skvär i Nickby centralpark har inletts. Byggnadsarbetena kommer att begränsa hur man kan röra sig på området. Vänligen beakta de ändrade passagerna när du rör dig på området.

Byggarbetsplatsen är inhägnad. Leden för gång- och cykeltrafik mellan byggplatsen och den intilliggande sandplanen stängs för trafiken och används för förvaring av baracker under byggnadsentreprenaden. Trafiken till byggarbetsplatsen styrs från Stora Byvägen via Södra skolstigen mellan Instituthuset och Nickby Hjärta samt via Södra Skolvägen bakom Daghemmet Lillhjärtat.

Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan ur bruk under byggnadsentreprenaden

Efter att Daghemmet Lillhjärtats stängs för sommaren i slutet av juni, stängs hela gårdsplanen till en byggarbetsplats. Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan är inte i allmänt bruk under byggandet i juli av säkerhetsskäl.

Målet med byggnadsentreprenaden är att bygga ut och renovera Daghemmet Lillhjärtats gårdsplan. Samtidigt byggs en ny plats för samvaro och fritid, det vill säga en skvär i Nickby centralpark, mellan bildningscentret Nickby Hjärta och Daghemmet Lillhjärtat. Enligt planerna färdigställs de båda byggnadsentreprenaderna hösten 2024. 

Läs mer här: Entreprenad för att utvidga gårdsplanen vid Daghemmet Lillhjärtat och bygga en skvär i Nickby centralpark – Sibbo – Sipoo

Senast uppdaterad 03.07.2024