Söderkulla gård får kafé-restaurang, företagshotell och distansarbetsplatser

Hyreskontraktet för Söderkulla gårds tidigare hyrestagare upphörde i slutet av oktober, och därefter har kommunens enhet Lokalitetsförvaltning utarbetat en strategi för att hyra ut lokalerna och inleda verksamheten på nytt i byggnaden. Avsikten med strategin har varit att i allt högre grad ställa byggnaden till kommuninvånarnas och de lokala företagarnas förfogande. Förslaget till uthyrningen presenterades för tekniska utskottet onsdag 10.2.2021 och det godkändes.

Kafé-restaurang i byggnaden

Restauranglokalen i första våningen hyrs ut till Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy från och med 1.5.2021. Företaget öppnar en kafé-restaurang i byggnaden som går under namnet Söderkullan kakkukartano.

Företagets verksamhetsidé är att erbjuda kunderna smakupplevelser som för dem tillbaka till början av 1900-talet då den nuvarande gårdsbyggnaden uppfördes, till den tid som i världen är känd under namnet Belle Époque. Det kommer bland annat att serveras ett omfattande sortiment av handgjorda söta och salta bakverk, ett stort urval av olika tesorter samt skumvin. Även privattillställningar kan ordnas i lokalen utanför de normala öppettiderna.

Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy grundades år 1983 av restaureringsmålarmästare Airi Kallio. I dag deltar även Airis söner, konditormästare Otto-Ville och verkställande direktör Leo-Matti i verksamheten. Utöver Söderkulla gård har företaget även verksamhet i Borgå (Tee- ja kahvihuone Helmi, Galleria Helmi, Teekauppa Teehelmi) och i Lovisa (Kapellet). Företaget informerar själv om kafé-restaurangens öppning och öppettider när tidpunkten närmar sig.

Kontorslokalerna hyrs ut till företagare

Kontorslokalerna i Söderkulla gårds andra och tredje våning hyrs ut till företagare i området. Vi informerade redan tidigare om uthyrningen, och för närvarande är största delen av rummen redan reserverade.

Kommunen hyr ut kontorslokalerna i form av ett s.k. företagshotell. Hyresavtalen för lokalerna görs upp antingen för viss tid eller tillsvidare. Företagshotellets hyrestagare har också tillgång till ett paus- och mötesrum, som ingår i hyran. Företagshotellverksamheten inleds 1.5.2021.

En del av sysselsättningsenheten Vägskälets verksamhet flyttar till Söderkulla gård

Bastulokalerna i byggnadens tredje våning hyrs i sin helhet ut internt till kommunens sysselsättningsenhet Vägskälet. Våren 2021 inleds verkstadsverksamhet för unga i lokalerna. En del av lokalerna används också som Vägskälets mötes-, paus- och kontorsrum.

Samtidigt övertar sysselsättningsenheten Vägskälet även Söderkulla gårds gamla ladugårdsbyggnad, hönshus och Villa Norge (Hansasgränden 3). Alla dessa byggnader är nära anknutna till Söderkulla gårds område.

Avsikten är att utreda hur Vägskälet kunde utnyttja byggnaderna i sin verksamhet och hurdana reparationer byggnaderna kräver för att verksamheten ska kunna inledas. Preliminärt har man bland annat planerat att bedriva kommunens möbelåtervinning och basarverksamhet i lokalerna.

Distansarbetsplatser för kommuninvånarna och gemensamma utrymmen

De tidigare festlokalerna i byggnadens andra våning byggs om och bjuds ut till kommuninvånarna. Det skapas bland annat distansarbetsplatser och gemensamma utrymmen, som kan användas för så kallat coworking-arbete eller till exempel för föreningarnas möten.

Lokalerna tas i bruk hösten 2021 och vi informerar mera om saken då. Lokalerna kommer i huvudsak att möbleras med möbler från kommunens interna möbelåtervinning eller med andra begagnade möbler för offentliga utrymmen.

Byggnaden renoveras innan den hyrs ut

Tekniska utskottet har beviljat ett anslag för renoveringen av Söderkulla gård. Byggnadens skick ska förbättras såväl vad gäller inomhuslokalerna som själva hustekniken. Renoveringen inomhus inleds i februari 2021. Man målar bland annat väggarna och golven samt inrättar ett separat pausrum för företagshotellet.

Dessutom saneras restaurangens köksutrymmen i sin helhet så att de motsvarar de nuvarande kraven. Vad gäller hustekniken utreds huruvida man ska avstå från oljeuppvärmningen och ta i bruk ett nytt uppvärmningssystem. Även ventilationens funktion utreds och eventuella åtgärder för att förbättra den vidtas.

 

 

Senast uppdaterad 11.02.2021