Sibbo Apotek har beviljats Sibbo kommuns tillgänglighetsutmärkelse

– Sibbo Apotek har på ett förtjänstfullt sätt vidtagit ett flertal åtgärder som ökar tillgängligheten under de senaste åren, konstaterar Jukka Suhonen, tillgänglighetssakkunnig vid enheten Handikappservice. Apoteket har renoverats och servicen har utvecklats till att bli mer användarvänlig.

År 2017 gjorde Sibbo Apotek ändringar i affärslokalen för att göra det lättare för kunderna att röra sig också med rollator och barnvagn. Belysningen har förbättrats och mellanväggarna har försetts med akustikskivor för att öka integriteten och förbättra hörbarheten.

Utöver den fysiska miljön har apoteket satsat på servicen. Utanpå läkemedelsförpackningarnas punktskrift för synskadade limmas aldrig doseringsdirektiv. I december 2020 öppnade företagaren ett nätapotek, via vilket kunderna kan beställa och betala alla produkter. Samtidigt kan också hemtransport anlitas.

– Apotekets satsningar är viktiga för funktionshindrade och underlättar också vardagen för var och en, säger Tuula Räikkönen, ordförande för Rådet för personer med funktionsnedsättning.

Jukka Suhonen, Tuula Räikkönen och näringschef Elina Duréault uppvaktade apotekaren Hans Fock onsdagen den 16 juni. Utöver utmärkelsen ”Tillgänglighet betjänar alla” överlät kommunens representanter blommor och ett gåvokort till en lokal restaurang.

– Vi är verkligen glada att sådana här innovativa företag verkar i Sibbo, säger Elina Duréault.

Bild: Paula Ropponen

Jukka Suhonen, Tuula Räikkönen och näringschef Elina Duréault uppvaktar apotekaren Hans Fock framför Sibbo Apotek.

 

Senast uppdaterad 16.06.2021