Över 60-åringar och personer som hör till riskgrupperna får den tredje coronavaccinationsdosen med 3 månaders intervall i Sibbo

Sibbo kommun har enligt THL:s nya rekommendation beslutat att förkorta coronavaccinationernas dosintervall för personer som fyllt 60 år eller hör till riskgrupperna. Sibbo erbjuder nu den tredje vaccindosen tidigast 3 månader efter den andra vaccindosen till över 60-åringar samt till personer i åldern 18–59 år som hör till riskgrupperna. Den tidigare rekommendationen för denna grupp var att dosintervallen är minst 5 månader.

Den tredje coronavaccinationen erbjuds för tillfället fortfarande med 5 månaders intervall från den andra vaccindosen till personer som inte har fyllt 60 år och hör till någon av riskgrupperna. Institutet för hälsa och välfärd betonar att vaccinationerna av yngre åldersgrupper inte får fördröja den takt med vilken de äldre och personer som hör till riskgrupperna vaccineras med den tredje vaccinationsdosen. Därför förkortas inte dosintervallen ännu för personer som inte fyllt 60 år. Med detta säkerställer Sibbo att den tredje vaccinationsdosen kan erbjudas till personer över 60 år och personer som hör till riskgrupperna före andra grupper.

Målet är att dosintervallen mellan den andra och den tredje vaccindosen kan förkortas till 4 månader i januari också för personer som inte har fyllt 60 år och hör till riskgrupperna. För denna grupp ska dosintervallen förkortas genast när det är möjligt med tanke på tillgången av vaccinatörer och när de äldre och personer som hör till riskgrupperna har erbjudits en chans att få vaccinet först.

Tidsbeställningen till coronavaccination med förkortad dosintervall på 3 månader sker tills vidare enbart per telefon. Tidsbeställningen på nätet öppnas senare. (Edit 23.12.2021: Tidsbeställningen på nätet har öppnats för bokningar med förkortad dosintervall på 3 månader)

Du kan beställa en vaccinationstid via nättjänsten på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att ringa Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Det går också att tidigarelägga sin existerande bokning om det finns lediga tider i tjänsten. Tiden kan tidigareläggas i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts Vihta-tjänst eller genom att följa anvisningarna som man fick i bekräftelsemeddelandet när man beställde den ursprungliga vaccinationstiden.

Länkar:

Coronavaccinbokning.fi (när man vill boka en ny vaccinationstid)
HUS Vihta-tjänst (när man vill ändra eller tidigarelägga sin bokning)
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
THL:s meddelande 17.12.2021 (enbart på finska): THL suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen välin lyhentämistä – riskiryhmille kolmas annos voidaan tarjota 3–4 kuukauden rokotusvälillä

 

Senast uppdaterad 23.12.2021