Omröstningsskedet i den deltagande budgeteringen i Sibbo kommun börjar snart – rösta på dina favoritidéer från och med den 13 maj! 

Omröstningsresultatet offentliggörs i början av juni. Kommunen kommer att genomföra de vinnande idéerna ur budgeten på 50 000 euro som reserverats för projektet före utgången av 2024 – dock så att målet är att inleda genomförandet så snart som möjligt efter offentliggörandet av omröstningsresultatet.   

Av de idéer som fått flest röster genomförs 1–2 vid båda objekten för den deltagande budgeteringen i den ordning som röstresultatet bestämmer. Antalet idéer som genomförs påverkas bland annat av idéernas kostnadskalkyler och tomternas utrymmesbegränsningar. 

När byggandet av tomterna inleds under de kommande åren har kommunen som avsikt att vid andra av kommunens objekt hitta nya användningsmöjligheter för redskapen och möblerna som placeras vid objekten. 

Idéerna publiceras på vår webbplats när omröstningsskedet börjar 

I mars bad man invånarna om idéer för tillfällig utveckling av den tomma tomten på platsen för den tidigare busstationen i Nickby (Stora Byvägen 30) och den tomma tomten där skolbyggnaden på Lärdomsvägen (Lärdomsvägen 6) rivs i Söderkulla. Syftet är att tomterna ska vara till nytta för invånarna. 

Den deltagande budgeteringen fick totalt 76 mångsidiga idéer av invånarna. Kommunens utvärderingsteam har i april granskat möjligheterna att genomföra idéerna. För att en idé skulle gå vidare måste den så noggrant som möjligt uppfylla utvärderingskriterierna som upprättats för projektet. 

I utvärderingsskedet har små ändringar gjorts i de flesta idéer, dock så att den ursprungliga idén har bevarats i så stor grad som möjligt. Liknande idéer har kombinerats så att de inte konkurrerar med varandra. Dessutom har varje idé en egen priskalkyl, som utöver utrymmesbegränsningen styr valet av idéer som ska genomföras och uppföljningen av genomförandet.  

Totalt går ett dussin idéer till omröstning, så att vissa idéer bara kan väljas för den ena tomten och vissa för båda tomterna. I omröstningen kommer att finnas några idéhelheter som utvecklats av flera mindre idéer. Tack vare deras mångsidighet kommer idéhelheterna definitivt att erbjuda något meningsfullt för invånare i alla åldrar.  

Vissa av idéerna måste förkastas som sådana eftersom de stred mot utvärderingskriterierna eller inte kunde omarbetas till en genomförbar form utan att ändra idéns ursprungliga tanke. Den typiska orsaken till att en idé förkastades var relaterad till att budgeten som fastställts i utvärderingskriterierna klart överskreds eller att personalresurserna som skulle krävas för att genomföra idén var för stora.  

Till exempel ett utebad eller ett välutrustat utegym, vilka invånarna önskat, kan inte byggas inom ramen för budgeten som fastställts för en idé. Ett utegym föreslogs i flera förslag och ingår i omröstningen, men idéhelhetens omfattning är mindre. 

Bland de förkastade idéerna finns också många viktiga utvecklingsidéer, som Sibbo kommun strävar efter att beakta i framtida planer. En sammanfattning av motiveringarna bakom de förkastade idéerna kommer att publiceras på projektets webbplats under maj månad. 

Så här röstar du  

Omröstningen är öppen för alla Sibbobor mellan den 13 och 27 maj 2024 via en elektronisk blankett eller genom att fylla i en röstningsblankett på papper vid SibboInfo kundbetjäningsställena i Nickby eller Söderkulla. 

Detaljerade röstningsinstruktioner och alla idéer som ska röstas om finns både på röstningsblanketterna och på projektets webbplats när omröstningsskedet startar bakom denna länk

Senast uppdaterad 08.05.2024