Sipoon kunnan osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe alkaa pian – äänestä suosikki-ideoitasi 13.5. alkaen! 

Äänestystulos julkaistaan kesäkuun alkupuolella. Kunta toteuttaa äänestyksen voittaneet ideat hankkeelle varatusta 50 000 euron budjetista vuoden 2024 loppuun mennessä – tavoitteenaan kuitenkin käynnistää toteutus mahdollisimman pian äänestystuloksen julkaisemisen jälkeen.   

Eniten ääniä saaneita ideoita toteutetaan molemmissa osbu-kohteissa noin 1–2 kappaletta äänestystuloksen määräämässä järjestyksessä. Toteutettavien ideoiden lukumäärään vaikuttavat muun muassa ideoiden kustannusarviot ja tonttien tilarajoitteet. 

Kunta pyrkii löytämään hankkeen myötä kohteisiin sijoitettaville välineille ja kalusteille uusia hyödyntämismahdollisuuksia muissa soveltuvissa kunnan kohteissa tonttien rakentamisen käynnistyessä tulevien vuosien aikana. 

Ideat julkaistaan verkkosivuillamme äänestysvaiheen alkaessa 

Maaliskuussa asukkailta pyydettiin ideoita Nikkilän entisen linja-autoaseman paikalla olevan tyhjän tontin (Iso Kylätie 30) sekä Söderkullassa purettavana olevan Opintien koulurakennuksen (Opintie 6) tyhjän tontin tilapäiseksi kehittämiseksi asukkaiden hyötykäyttöön. 

Osallistuva budjetointi keräsi kuntalaisilta kaikkiaan 76 monipuolista ideaa, joiden toteutusmahdollisuudet kunnan arviointiryhmä on käynyt huhtikuun aikana läpi. Äänestykseen edetäkseen ideoiden tuli täyttää mahdollisimman hyvin hanketta varten laaditut ideoiden arviointikriteerit. 

Arviointivaiheessa suurimpaan osaan ideoista on tehty pieniä muokkauksia siten, että alkuperäinen idea on kuitenkin säilynyt mahdollisimman samana. Samankaltaisia ideoita on yhdistelty, etteivät ne kilpailisi keskenään. Lisäksi kullekin idealle on asetettu oma hinta-arvionsa, joka ohjaa tilarajoitteiden ohella toteutettavien ideoiden valintaa ja toteutuksen seurantaa.  

Äänestykseen on etenemässä yhteensä kymmenkunta ideaa siten, että osa ideoista on valittavissa vain toiseen kohteeseen ja osa molempiin. Äänestykseen tullaan asettamaan muutama useammasta pienemmästä ideasta kehitetty laajempi ideakokonaisuus, jotka tarjoavat monipuolisuutensa ansiosta varmasti jotakin mielekästä kaikenikäisille asukkaille.  

Osa ideoista jouduttiin hylkäämään sellaisinaan arviointikriteerien vastaisina tai siksi, etteivät ne olleet muokattavissa toteutuskelpoiseen muotoon muuttamatta idean alkuperäistä ajatusta. Idean hylkäämisperuste liittyi tyypillisesti arviointikriteereissä määritetyn kustannusarvion selkeään ylittymiseen sekä idean toteutuksen vaatimiin runsaisiin henkilöstöresursseihin.  

Esimerkiksi asukkaiden toivoma maauimala tai hyvin varusteltu monipuolinen ulkokuntosali eivät ole toteutettavissa asetetulla ideakohtaisella budjetilla. Ehdotuksissa toistunut ulkokuntosali on kuitenkin mukana äänestyksessä, mutta mittaluokaltaan rajatumpana ideakokonaisuutena. 

Hylättyjen ideoiden joukossa on myös paljon tärkeitä kehitysideoita, joita pyritään ottamaan huomioon Sipoon kunnan tulevissa suunnitelmissa. Hylättyjen ideoiden hylkäämisperusteet julkaistaan kootusti hankkeen verkkosivuilla toukokuun aikana. 

Näin äänestät  

Kaikille sipoolaisille avoin äänestys on mahdollista 13. – 27.5.2024 välisenä aikana sekä sähköisen lomakkeen kautta että täyttämällä paperisen äänestyslomakkeen SipooInfo -asiakaspalvelupisteissä Nikkilässä tai Söderkullassa. 

Tarkemmat äänestysohjeet ja kaikki äänestettävät ideat löytyvät sekä äänestyslomakkeista että hankkeen verkkosivuilta äänestysvaiheen käynnistyessä tämän linkin takaa

Viimeksi muokattu 08.05.2024