Förebyggande rusmedelsarbete i Sibbo 2022-2024

Sibbo kommuns första plan för förebyggande rusmedelsarbete är nu publicerad.

Missbruk av rusmedel och psykiska problem har en mycket stor inverkan på folkhälsan. Problemen påverkar utöver individen utan även hans eller hennes närmaste krets och sträcker sig ofta från en generation till en annan. Skador orsakade av rusmedel kostar Finland flera miljarder euro varje år. Visste du att man kan förebygga skador med hjälp av rusmedelsarbete, som bara kostar några procent av detta?

Förebyggande rusmedelsarbete är att förebygga och minska skador orsakade av rusmedel. Syftet med förebyggande rusmedelsarbete är att minska efterfrågan, tillgänglighet, förekomst och rusmedelsskador, främja hälsa, säkerhet och välmående samt särskilt stödja drogfrihet bland barn och ungdomar genom att bland annat skjuta upp inledandet av missbruk och första försök.

Planen finns i sin helhet på nätsidan för förebyggande rusmedelsarbete på kommunens hemsidor.

Senast uppdaterad 06.07.2022